សារអេឡិចត្រូនិច
ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ
ព័ត៌មាន :   
ព័ត៌មានពិសេសៗ
https://t226.everyday.com.kh/2018/3/412ff5e0-8bb2-4dff-a034-1e4746f201a3.jpg សន្និសីទលើកទី ១ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមានសភាប្រជាជនចិនវេលាម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា

Share on Google+
សន្និសីទលើកទី ១ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមានសភាប្រជាជនចិនវេលាម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា...
https://t226.everyday.com.kh/2018/3/0eb0b4d2-67f5-4010-8d82-d03eb7e9194e.jpg សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននិងសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជន ទូទាំងប្រទេសចិន

Share on Google+
ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា កិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនអាណត្តិទី១៣ បានសម្ពោធបើកនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន...
https://t226.everyday.com.kh/2018/1/58c43b2f-753a-4497-98b7-769996a6f058.jpg ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមេត្រីភាពប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជា ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

Share on Google+
តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា លោកលីខឹឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ...
https://t226.everyday.com.kh/2018/1/2103c33c-5de9-4029-9dd1-0a8174455aa5.jpg ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅប្រទេសកម្ពុជា៖ សាងសង់ស្ពានដែលជឿទុកគ្នានិងក្រាលផ្លូវឈ្នះ-ឈ្នះ

Share on Google+
“ប្រទេសចិនបានជួយកសាងស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។” “គ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយ ស្ពានដែលល្អបំផុតគឺស្ពានមិត្តភាពរវាងប្រជាជនចិននិងកម្ពុជា...
https://t226.everyday.com.kh/2018/1/1afbfa1a-53bb-499a-901d-d8d123896ced.jpg កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឡានឆាង-មេគង្គ គឺប្រើរូបមន្តថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមវាសនា

Share on Google+
ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទីពីរបានបើកធ្វើនៅក្រុងភ្នំពេញ រាជធានីប្រទេសកម្ពុជា...
សន្និសីទលើកទី ១ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមានសភាប្រជាជនចិនវេលាម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនាសន្និសីទលើកទី ១ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមានសភាប្រជាជនចិនវេលាម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា

សន្និសីទលើកទី ១ នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ នឹងប្រារព្ធឡើងនៅវិមានសភាប្រជាជនចិនវេលាម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា...
សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននិងសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជន ទូទាំងប្រទេសចិនសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននិងសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជន ទូទាំងប្រទេសចិន

ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា កិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនអាណត្តិទី១៣ បានសម្ពោធបើកនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន...
ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមេត្រីភាពប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជា ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមេត្រីភាពប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជា ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សម្តេចហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា លោកលីខឹឈាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ...
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅប្រទេសកម្ពុជា៖ សាងសង់ស្ពានដែលជឿទុកគ្នានិងក្រាលផ្លូវឈ្នះ-ឈ្នះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅប្រទេសកម្ពុជា៖ សាងសង់ស្ពានដែលជឿទុកគ្នានិងក្រាលផ្លូវឈ្នះ-ឈ្នះ

“ប្រទេសចិនបានជួយកសាងស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។” “គ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយ ស្ពានដែលល្អបំផុតគឺស្ពានមិត្តភាពរវាងប្រជាជនចិននិងកម្ពុជា...
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឡានឆាង-មេគង្គ គឺប្រើរូបមន្តថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមវាសនាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឡានឆាង-មេគង្គ គឺប្រើរូបមន្តថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមវាសនា

ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គលើកទីពីរបានបើកធ្វើនៅក្រុងភ្នំពេញ រាជធានីប្រទេសកម្ពុជា...
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិង ពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាប្រទេសទនេ្លឡានឆាងនិង មេគង្គឈានឡើងកម្រិតថ្មីថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិង ពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាប្រទេសទនេ្លឡានឆាងនិង មេគង្គឈានឡើងកម្រិតថ្មីថែមទៀត

ចាប់តាំងពីយន្តការសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គបានបង្កើតឡើង ប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសតាម ដងទនេ្លមេគង្គ បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍រួមគ្នាពិគ្រោះពិភាក្សារួមគ្នាកសាង និងច...
ក្រុមមន្ត្រី​គយ​ចិន​ចាប់​រឹបអូស​បាន ស្រកា​សត្វ​ពង្រូល​ជាង​១១​តោន​ក្រុមមន្ត្រី​គយ​ចិន​ចាប់​រឹបអូស​បាន ស្រកា​សត្វ​ពង្រូល​ជាង​១១​តោន​

ក្រុមមន្ត្រី​គយ​នៅ​ទីក្រុង​សិន​ចិន ប្រទេស​ចិន បានប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា ពួកគេ​បាន​ចាប់បាន​ស្រកា​សត្វ​ពង្រូល​
សហរដ្ឋអាមេរិក ​ព្រមាន​កូរ៉េខាងជើង បើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងត្រូវខ្ទេចគ្មានសល់សហរដ្ឋអាមេរិក ​ព្រមាន​កូរ៉េខាងជើង បើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងត្រូវខ្ទេចគ្មានសល់

ញូយ៉ក៖ សហរដ្ឋអាមេរិក​បានព្រមានថា របបដឹនាំកូរ៉េខាងជើង​នឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុង​ នៅក្នុងករណីសង្រ្គាម​ផ្ទុះ
រូបសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីល Hwasong-15 កូរ៉េខាងជើង ដែលកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភ ពាសពេញពិភពលោករូបសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីល Hwasong-15 កូរ៉េខាងជើង ដែលកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភ ពាសពេញពិភពលោក

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ​កូរ៉េខាងជើង KCNA នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញផ្សាយ​នូវរូប
តុលាការ​ចិន​កាត់ទោស​ប្រហារ​ជី​វីត​អ្នកជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​៣​នាក់​តុលាការ​ចិន​កាត់ទោស​ប្រហារ​ជី​វីត​អ្នកជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​៣​នាក់​

តុលាការ​ចិន​កាលពី​ពុធ ទី​២៩​វិច្ឆិកា បាន​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​អ្នកជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​៣​នាក់​នៅ​ចំពោះមុខ​មនុស្ស​
ខ្យល់ព្យុះនៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ ​សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់​១៩​នាក់ខ្យល់ព្យុះនៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ ​សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់​១៩​នាក់

មន្ត្រី​ម្នាក់​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៩​វិច្ឆិកា​ថា ខ្យល់ព្យុះ​សេម​ផា​កា (Cempaka) ដែល​បក់បោក​លើ​កោះ​ជ្វា
រដ្ឋ Victoria របស់អូស្ត្រាលី «អនុម័តច្បាប់អនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកជំងឺសម្លាប់ខ្លួន»រដ្ឋ Victoria របស់អូស្ត្រាលី «អនុម័តច្បាប់អនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកជំងឺសម្លាប់ខ្លួន»

អូស្រ្ដាលី៖ រដ្ឋ Victoria បានក្លាយជារដ្ឋដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្ដាលី ដែលបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឱ្យអ្នក
បិទអាកាសយានដ្ឋាន​នៅ​កោះបាលី ព្រោះ ​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ការហោះហើរ​បិទអាកាសយានដ្ឋាន​នៅ​កោះបាលី ព្រោះ ​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ការហោះហើរ​

ផេះហុយរសាត់៧.៦០០ម៉ែត្រ ចូលក្នុង​បរិយាកាស ដោយបាន​នាំឱ្យ​បិទ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នៅ​កោះ​នេះ
អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​ដោះលែង​ព្រះអង្គម្ចាស់​មួយអង្គ​ពី​ការ​ឃុំឃាំងអា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​ដោះលែង​ព្រះអង្គម្ចាស់​មួយអង្គ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង

ប្រភព​មួយ​បាន​និយាយថា អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២៨​វិច្ឆិកា​បាន​ដោះលែង​ព្រះអង្គម្ចាស់ មី​ថេប ប៊ី​ន អាប់​ឌូ​
អាមេរិក ជប៉ុន និង កូរ៉េខាងត្បូង​ស្នើ​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​សហប្រជាជាតិ​ជាបន្ទាន់ អាមេរិក ជប៉ុន និង កូរ៉េខាងត្បូង​ស្នើ​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​សហប្រជាជាតិ​ជាបន្ទាន់

ក្រុម​បេសកម្ម​ការទូត​អាមេរិក​នៅ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​បាន​និយាយថា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​