ថ្ងៃ ៩ កើត ខែចេត្រ ព.ស.២៥៦១ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ