ថ្ងៃ ១៣ រោច ខែអស្សុជ ព.ស.២៥៦១ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ