ថ្ងៃ ៩ កើត ខែជេស្ឋ ព.ស.២៥៦២ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ