ថ្ងៃ ១៤ រោច ខែជេស្ឋ ព.ស.២៥៦១ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក 

ចុចមើលហោរាសាស្ត្រ