សារអេឡិចត្រូនិច

អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 13-10-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,045 4,055
បាត ថៃឡង់ (1USD)33.08 33.15
ដុង វៀតណាម (1USD)22,720 22,800
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)88.5 89
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.8 74.3
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.75 12.85
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.5 23.7
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)118 118.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)132.2 132.7
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)77.8 78.3
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)79.8 80.3
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)102 102.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,555 1,565
 

ការផ្លាស់ប្តូរ

ចំនួន : ពី : ទៅជា :
 
ទិញចូល 0 =

ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ​

អ្នកអាចស្វែងរក ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ​ ដូចខាងក្រោម
ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ​ : ពីថ្ងៃ : ទៅថ្ងៃ :
ប្រវត្តតារាងតំម្លៃទិញចូល 1USD ធៀបនឹង ប្រាក់រៀល