សារអេឡិចត្រូនិច
ទីក្រុង​ទាំង​២៣ ល្បី​អាហារ​តាម​ផ្លូវ​ល្អ​ជាងគេ​ក្នុង​ពិភពលោក


នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ គេហទំព័របាន​រក​ឃើញ​ទីក្រុង​ចំនួន ២៣​ជុំវិញ​ពិភពលោក ដែល​សម្បូរ​ប្រជាជន​លក់​អាហារ​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់ អនាម័យ និង​តម្លៃ​សមរម្យ​។

ទាំង​អនាម័យ និង​រសជាតិ​ទាំង​អស់នេះ​ហើយ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​បណ្ដា​ទីក្រុង​ខាងលើ បាន​អន្ទង​ចិត្ត​អ្នកដំណើរ​ឆ្លងកាត់​មិន​ចូល​ភ្លក់​មិន​បាន ដោយ​ខ្លះ​ត្រូវ​ចូល​ញ៉ាំ​ជា​ប្រចាំ​ទៀត​ផង​។