សារអេឡិចត្រូនិច
កំប្លែង៖ វិធីសាស្ត្រ​សម្រក​ទម្ងន់​ ដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិ


ស្រ្តីម្នាក់ទម្ងន់ចេះតែឡើងគ្មានស្រក់សោះ ដោយភ័យខ្លួនពេកក៏ទៅជួបនឹងវេជ្ជបណ្ឌិត៖

ស្រ្តី: ជម្រាបសួរ​វេជ្ជបណ្ឌិត តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ហាត់​កាយវិការ​បែបណាខ្លះ ដើម្បី​សម្រក​ទម្ងន់​?
វេជ្ជបណ្ឌិត: លោកស្រី​ត្រូវ​ងាកក្បាល​ពីឆ្វេង ទៅ​ស្ដាំ ហើយ​ត្រឡប់​សារ​ចុះ​សារ​ឡើង​!
ស្រ្តី:​ ហាត់​របៀបនេះ​នៅពេលណា​?
វេជ្ជបណ្ឌិត: នៅពេល​គេ​បញ្ចុក​អាហារ​លោកស្រី​!

http://i.everyday.com.kh/2015/9/d994d78d-b96c-4281-86fd-9ad988df41b4.jpg