សារអេឡិចត្រូនិច
​អ្នកណា​ចេះ​សូត្រធម៌​?


មាន​ ព្យុះ​ ដ៏​ធំ​មួយ​ បក់បោក ​មក​យ៉ាងខ្លាំង ប្រធាន ​ក្រុម​នាវិក​ ដឹង​ច្បាស់ ​ណាស់​ថា​
​កប៉ាល់​ កំពុង​លិច​សន្សឹមៗ។​

​ឝា​ត់​ស្រែក​ខ្លាំងៗ​ថា :
-​មាន​អ្នកណា​ចេះ​សូត្រធម៌​ទេ?

​មាន​នាវិក​ម្នាក់​ដើរ​សំដៅ​មក :
-​មាន ! ចាំ​ខ្ញុំ​សូត្រធម៌​អោយ​
-​ល្អ​ណាស់ !

​លោក​ប្រធាន​និយាយ​បន្ត​:
-​បើ​អីចឹង​ប្អូន​សូត្រធម៌​ទៅ ! ចំណែក​អ្នកផ្សេងទៀត​ពាក់អាវ​ពោង​អោយ​លឿន​ឡើង !

​សំណាង​មែន ខ្វះ​មួយ​ល្មម​... http://i.everyday.com.kh/2015/8/462f7565-cd01-4434-afff-4d207abc79dd.jpg