សារអេឡិចត្រូនិច
ចាប់​​បាន​​ភស្តុតាង


ពីរ​ថ្ងៃ​ហើយ​ដែល​លោក​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ អនិច្ចកម្ម តែ​ភ្នែក​បើក​ក្រឡោត​រហូត ។ ប្រពន្ធ ​កូន មិត្ត​ភក្តិ នាំ​គ្នា​ច្បូត​មុខ​គាត់​ក៏​អត់​បាន​ការ គឺភ្នែកនៅតែបើរហូត ។ ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​ពីរ​នោះ នាង​លេខា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​លោក​នាយក​មក​ដល់ នាង​គ្រាន់​តែ លូក​ដៃ​ច្បូត​បន្តិច​សោះ ស្រាប់​តែ​សព​លោក នាយក​បិទ​ភ្នែក​យ៉ាង​ស្លូត។ ឃើញ​ដូច្នេះ ប្រពន្ធ​លោក​នាយក​ស្រែក​ឡើង ៖ បង​អើយ​បង! ពេល​នេះ​ទើប​ខ្ញុំ​ចាប់​បានភស្តុតាង។.........!!!