សារអេឡិចត្រូនិច
វិទ្យុ​ល្អ


បុរស​ម្នាក់​ទៅ​ហាង​លក់​វិទ្យុ និយាយ យ៉ាង​មួម៉ៅ​ជា​មួយ​ម្ចាស់​ហាង ៖
- ក្រែង​លោក​ថា​វិទ្យុ​នេះ​ស្ដាប់​ឮ​គ្រប់​ប៉ុស្តិ៍ ទាំង​អស់​មែន​ទេ ?
- ត្រូវហើយ ! ចុះ​វា​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ ?
- ឮ​គ្រប់​ប៉ុស្តិ៍​មែន តែ​ឮ​ដំណាល​គ្នា​ទាំង​អស់ តើ​ស្ដាប់​មួយ​ណា​ចោល​មួយ​ណា?
- ខ្ញុំ​ចង់​បាន​វិទ្យុ​ដែល​ស្ដាប់​ឮ​មួយ​ប៉ុស្តិ៍​ម្ដង​ៗ, យល់​ហើយ​នៅ ?