សារអេឡិចត្រូនិច
ភាព​ស្មោះត្រង់ ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ


យុទ្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសរកបុគ្គលិក។ មានប្អូនប្រុសម្នាក់ចូលមក ធ្វើតេស្ត ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកសំភាសន៍​​​    
 អ្នកគ្រប់គ្រងៈ បើអ្នកកំលោះឯងចង់ធ្វើការនៅទីនេះអ្វីដែលត្រូវដឹងដំបូងគេគឺថា អនាម័យនៅក្រុមហ៊ុនយើងតឹងរឹងណាស់ តើលោកបានជូតជើងនៅព្រំខាងមុខក្រុមហ៊ុន មុននឹងដើរចូលមកដែររឺទេ?
បុរសៈ បាទ! ជូតលោកប្រធាន...
អ្នកគ្រប់គ្រងៈ ម៉្យាងទៀត យើងក៏មានវិន័យតឹងរឹងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ផង
ដែរនៅ....ចង់និយាយថានៅមុខក្រុមហ៊ុនយើងគ្មានព្រំទេ ។
បុរស៖......(@_@)...!!