សារអេឡិចត្រូនិច
កំហុសអ្នកណារ


តាមរយៈ​ភ្នាក់ងារ​យើង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ម្សិល​មិញ វេលា​ម៉ោង ៥ល្ងាច ម្ចាស់​កសិដ្ឋាន​ម្នាក់ (សូម​មិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ) ត្រូវ​គោ​ធាក់​សន្លប់​ធំ។

ក្រោយ​ពីធ្វើ​ការ​ស៊ើបអង្កេតអស់​រយៈពេល២ម៉ោង​នៅ​កន្លែង​កើត​ហេតុ​ទើបដឹងថា​​ មិន មែន​កំហុស​គោ​ទេ គឺ​មក​ពី​ជន​រងគ្រោះ​លេង​ពង​គោ ពេល​និយាយ​ទូរស័ព្ទជាមួយ​ស្រី​ស្នេហ៍។ ព័ត៌មានខ្លី​របស់​ភ្នាក់​ងារ​យើង​​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​សូម​ចប់​តែ​ប៉ុណ្ណេះ។