សារអេឡិចត្រូនិច
ព្យុះ​ព្រឹល​វាយ​ប្រហារ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក


អ្នករស់​នៅ​​រដ្ឋ​​កេន​សាស់ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ​​​ទទួ​ល​​​​រង​ការ​​វាយ​ប្រហារ​​ពីព្យុះ​​ព្រឹល​​​ ដោយ​​មាន​ផ្នែក​​ជា​ច្រើន​ មាន​ព្រឹល​គ្រប​​ដណ្តប់​​យ៉ាង​​​ខ្ពស់​​ដល់​​​៣២​សង្ទី​ម៉ែត្រ​ ​និង​មាន​​ប្រកាស​​​អាសន្ន​​​ពី​ព្យុះ​​​​ព្រឹល​​នៅ​ក្នុង​​​រដ្ឋ​​ភាគ​​ខាង​​កើត​​​តាំង​ពី​​រដ្ឋ​​​កូឡូរ៉ា​ដូ ដល់​​​រដ្ឋ​​​អ៊ី​​លីណយ​​​​ផង​ដែរ​ ។​​

បច្ចុ​ប្បន្ន​​​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក​​​ កំពុង​​គ្រប​​ដណ្តប់​​​ដោយព្រឹល​​ និង​មាន​ការ​វាយ​ប្រហារ​​ដោយ​សារ​ព្យុះ​​​ព្រឹល​​នៅ​តាម​​តំបន់​​ជា​​ច្រើន​​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​៕